Skip available courses

Available courses

Kurs dla rodziców i  nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Wychowanie przez czytanie".

Z kursu dowiesz się, jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Kurs dla rodziców i  nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Wychowanie przez czytanie".

Z kursu dowiesz się, jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci - kurs dla rodziców

Kurs umożliwia spotkanie z ekspertami w zakresie wychowania chłopców i nawiązanie z nimi dyskusji w formie czatu w ustalonych przez organizatora terminach

W dalszej perspektywie, kurs ten może stanowić skarbnicę pomysłów i propozycji związanych z tematem szkolenia.

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli i bibliotekarzy prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu "MĄDRZY CYFROWI", oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".   

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

6-modułowy kurs dla nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości" będący częścią projektu "MĄDRZY CYFROWI". 

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać młodzież w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi, dążącego zmieniania świata na lepsze.

Kurs dla nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Wychowanie przez czytanie".

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać dzieci w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi.

Kurs dla nauczycieli oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Wychowanie przez czytanie".

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Aurelię Policzkiewicz, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs, który pokazuje jak korzystać z platformy e-learningowej Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania. Można tutaj spokojnie poćwiczyć bez obawy, że coś się zepsuje lub że źle wykonamy zadanie.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Katarzynę Respondek i Paulinę Dębiec, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Marzannę Kuszyńską, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej  "Z dzieckiem w świat wartości".

Z kursu dowiesz się jak w praktyczny sposób wprowadzać dzieci w świat wrażliwości moralnej i emocjonalnej, uczyć podejmowania właściwych decyzji i budowania głębokich relacji, wspomagać rozwój szczęśliwego człowieka żyjącego w zgodzie ze sobą i innymi.

Szkolenie metodyczne - Bank pomysłów

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Dorotę Klimczak i Barbarę Kosior, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Niniejszy kurs e-learningowy jest częścią projektu Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Karinę Muchę i Joannę Komendecką, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Niniejszy kurs e-learningowy jest częścią projektu Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Henrykę Kucharczyk i Marię Przytułę-Blonkowską, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Niniejszy kurs e-learningowy jest częścią projektu Cała Polonia czyta dzieciom”. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Małgorzatę Chojecką, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

W tym kursie moderatorzy mogą wymieniać się doświadczeniami, udzielać sobie nawzajem wsparcia i podpowiadać, jak sobie radzić w prowadzonych kursach. 

Co to jest e-learning? Jak być dobrym moderatorem kursu e-learningowego? Tego dowiesz się na tym kursie.

Kurs w którym odkrywamy podstawowe tajniki platformy e-learningowej

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Anitę Kulig, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Aurelię Policzkieiwcz, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskieji i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Henrykę Kucharczyk oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Jolantę Gamrot, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Karinę Muchę, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Małgorzatę Chojecką, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Małgorzatę Knafel, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Marzannę Kuszyńską, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.

materiały uczestników I edycji

Kurs dla nauczycieli, moderowany przez Paulinę Dębiec, oparty na książce autorstwa Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej zatutułowanej

 "Wychowanie przez czytanie"

Z kursu dowiesz się jak wygospodarować czas na czytanie, dlaczego to jest ważne, jak przez umiejętny dobór lektur wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak promować czytanie wśród rodziców i wiele, wiele więcej.