Sześciotygodniowy kurs dla wychowawców (rodziców i nauczycieli), którego celem jest uwrażliwienie na szczególne potrzeby rozwojowe chłopców